Professionals

Aan TaalQuestie is een aantal professionals verbonden:

Kees van Dijk (directeur/trainer)

Rens Bravenboer (trainer)

  • laatste tweets
  • aanmeldformulier
    aanmeldformulier