Aanspreekbaar zijn

afstandsbediening

Taal is een prachtig communicatiemiddel. Met taal brengen we gedachten en gevoelens onder woorden. Woorden hebben impact. Woorden zijn nooit neutraal. Een woord doet wat. Sommige woorden hebben een bijzondere lading en wegen dus zwaarder dan andere woorden. Een compliment doet je goed, een scheldwoord doet pijn. Goede taal is voor iedereen belangrijk!

Woorden kunnen pijn doen. Met taal kunnen we mensen aan ons binden en mensen afstoten. In een bedrijf waar het woord ‘kanker’ om de haverklap klinkt, zal iemand die met de ziekte te maken heeft, zich niet prettig voelen. Het imago van een organisatie wordt geschaad door schelden en het onvriendelijk te woord staan van klanten. Het kan betekenen dat je klanten verliest of dat medewerkers afhaken omdat ze niet langer in een setting willen functioneren waarin grof taalgebruik aan de orde is. Woorden hebben kracht. Als we ons van de kracht van woorden bewust zijn, weten we hoe we taal kunnen inzetten. De Spaanse filosoof Balthasar Garcián zei het zo: “Een geurig gerecht geeft een geurige adem.” Goede woorden doen je goed. Wees zuiver in je taalgebruik: zeg wat je vindt, doe wat je zegt. Goede taal werkt als een magneet.

Goed en passend taalgebruik zouden vanzelfsprekend moeten zijn. Vanzelfsprekend in de goede betekenis van het woord: van-zelf-sprekend. Het spreekt van zichzelf. Van een 15e-eeuws gotisch stadhuis zeggen mensen: “O, wat mooi!” Het gebouw vertelt een verhaal – zonder woorden, zonder taal. Toch is het zo. Zo kan het ook met passend taalgebruik: in dit bedrijf staan we mensen netjes te woord, geven we elkaar complimenten en durven we elkaar aan te spreken op niet effectief taalgebruik.

Hoe kunnen we een stimulans geven aan beter taalgebruik en een betere sfeer? Door onze medewerkers aan het woord te laten, mensen uit te laten praten, door te luisteren, door aanwezig en aanspreekbaar te zijn, niet te roddelen en waardering te uiten. En vooral: geef het goede voorbeeld. De gouden regel van TaalQuestie is: ‘Wat je geeft, krijg je terug!’

 
  • laatste tweets
  • aanmeldformulier
    aanmeldformulier