Disclaimer

TaalQuestie ® heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Wij staan niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de informatie regelmatig wordt gemuteerd. De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie. TaalQuestie ® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet - behoorlijk - functioneren van de website.

Privacy statement

De persoonlijke gegevens die u op de site invult worden uitsluitend door TaalQuestie ® zelf gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving. De site van de TaalQuestie ® bevat links naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacyregels hanteren. De betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.

  • laatste tweets
  • aanmeldformulier
    aanmeldformulier